Inženiring

Inženiring

Dejavnosti inženiringa so:

 • projektiranje in tehnično svetovanje,
 • dimenzioniranje konstrukcij prometnih površn,
 • kontrola kvalitete tehnoloških postopkov, skladnosti proizvedenih in vgrajenih cestogradbenih materialov ter voziščnih kontrukcij,
 • izvaja konzultantske storitve,
 • opravlja izvedeniška mnenja,
 • podaja geološko-geomehanska poročila in
 • izvaja geomehanske preglede temeljnih tal in geomehanski nadzor med izvajanjem del.
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Podjetje AKTIM d.o.o. je izvedlo več različnih študij na podrocju   cestogradnje. V nadaljevanju so naštete nekatere izmed njih:

 • meritve tornih sposobnosti z mersko napravo »SCRIMTEX« na 3.500 km državnih cest in AC,
 • strokovno raziskovalne naloge s področja tornih sposobnosti   silikatnih kamenin, uporabnosti EF pepela iz TE Šoštanj in sodelovalo   pri šudiji ureditve sanitarnih deponij,
 • ...
Certifikacijska služba

Certifikacijska služba

 • Pravilnik o certificiranju
 • Smernica za presojo FPC
 • Aprila 2004 je podjetje AKTIM d.o.o. z odloobo Ministrstva za   gospodarstvo RS, št. 3210-8/2003-13 določeno za certifikacijski organ za   izvajanje certificiranja kontrole proizvodnje in nadzora nad njo v   skladu z zahtevami tehnicnih specifikacij SIST EN 12620, SIST EN 13043,  SIST EN 13055-1, SIST EN 13139, SIST EN 13242, SIST EN 13383-1 in SIST   EN 13450,  (sistem 2+).
Inženiring

Inžniring

Dejavnosti inženiringa so:

 • projektiranje in tehnično svetovanje,
 • dimenzioniranje konstrukcij prometnih površin,
 • kontrola kvalitete tehnološih postopkov, skladnosti proizvedenih in vgrajenih cestogradbenih materialov ter voziščnih kontrukcij,
 • izvaja konzultantske storitve,
 • opravlja izvedeniška mnenja,
 • podaja geološko-geomehanska porocila in
 • izvaja geomehanske preglede temeljnih tal in geomehanski nadzor med izvajanjem del.
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Podjetje AKTIM d.o.o. je izvedlo že več različnih študij na podrocju   cestogradnje. V nadaljevanju so naštete nekatere izmed njih:

 • meritve tornih sposobnosti z mersko napravo »SCRIMTEX« na 3.500 km državnih cest in AC,
 • strokovno raziskovalne naloge s področja tornih sposobnosti   silikatnih kamenin, uporabnosti EF pepela iz TE Šoštanj in sodelovalo   pri študiji ureditve sanitarnih deponij,
 • ...
prevnext